Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

izyde
15:45
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viascorpix scorpix

July 21 2017

izyde
04:17
4174 88d1
Reposted fromTARDIS TARDIS viacylonapplepie cylonapplepie
izyde
04:17
4590 b279 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
izyde
04:16
6351 09c7 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
izyde
04:15
Reposted fromFlau Flau viatentego tentego
izyde
04:12
5603 bb82 500
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viascorpix scorpix
izyde
04:11
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
izyde
04:11
izyde
04:11

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
izyde
04:09
izyde
04:09
8507 2ea6 500
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viatentego tentego
izyde
04:09


“I won’t be knitting by the fire while men die for me. I may be smaller and I may be a girl but I’m just as much a northerner as you… I don’t need your permission to protect my people.”
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
izyde
04:09
7792 fac8 500
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viaTARDIS TARDIS
izyde
04:09
9461 a47d 500
Reposted fromPlonk Plonk viaTARDIS TARDIS
izyde
04:08
amanitacaplan

Meet the Thirteenth Doctor

izyde
04:08
izyde
04:07
3350 a73e
Reposted fromMiziou Miziou viacylonapplepie cylonapplepie
izyde
04:07
3863 835b
Reposted fromtichga tichga viacylonapplepie cylonapplepie
izyde
04:06
1333 9649 500
Reposted fromkaiee kaiee viacylonapplepie cylonapplepie
izyde
04:04
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viacylonapplepie cylonapplepie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl